Category : Vrijdagavondtraining

SEIZOEN HERFST – LONGEN – METAAL

Inleiding

De essentie van Yin is heel goed te bespeuren in de herfst. De warmte van de zomer neemt definitief afscheid, koude en stilte worden merkbaarder. De natuur begint zich terug te trekken in zichzelf. De avond van het leven is begonnen.Gevoelens van verdriet en eenzaamheid horen bij metaal, maar ook de concentratie op het essentiële en het behouden van de substantie.In je lichaam manifesteert dit element zich in de organen: longen en dikke darm. Ook de huid, neus en reukzin maken onderdeel uit van dit element.Op gevoelsmatig niveau produceert deze energie verdriet en op het geestelijke niveau, scherp verstand, wijsheid en moed.De kleur die bij metaal hoort is wit, de bijbehorende smaak scherp en de hieronder ressorterende weer energie is droogte. In het menselijk lichaam werkt de metaal energie het sterkste tussen 03.00 en 07.00 ’s ochtends, de tijd waarop de longen en de dikke darm het actiefst zijn.

Positieve krachten
Metaal in de zin van ertsen en mineralen zijn het zout der aarde, zij maken de aardbodem rijk en voedzaam. Zonder deze minerale stoffen zou niets kunnen groeien, er zou geen voeding zijn en daarmee samenhangend geen leven.
Zo werkt de kracht van het metaal ook in ons lichaam: levensbehoudend en ondersteunend. De aarde voedt op moederlijke, zorgende wijze, ze geeft geborgenheid en overvloed. Metaal ondersteunt vaderlijk en streng, het geeft materie en vorm.

Negatieve krachten
Helaas zie je in deze tijd vaak de koude, donkere zijde van het metaal: geïsoleerde, eenzame mensen die gebukt gaan onder verdriet en verstarren in hardheid.