Cornelia

“Geluk is als wat je denkt, wat je zegt en wat je doet in harmonie zijn”
Cornelia


Mijn persoonlijk verhaal

Moet bijgewerkt worden.

Naar het bos

cornelia151

We bevinden ons aan het eind van het jaar 2014 en mijn website vraagt om een nieuwe uitstraling en vormgeving. Een gelegenheid om een stukje van mijn levenspad toe te voegen. In 2005 heb ik mij losgemaakt uit een huwelijk van bijna 30 jaar. In dankbaarheid en met vreugde kijk ik terug; samen delen Johannes en ik 4 prachtige kinderen waarvan de oudste in september vader wordt en wij Oma en Opa! In 2012 ben ik gaan samen wonen met mijn huidige levenspartner Rick. Wij wonen in Arnhem op een sublieme plek  tussen de bomen en de natuur dicht om ons heen. Het werken in de tuin is een vast ritueel geworden en brengt ons dieper in contact met de seizoenen. De rust om mij heen en de natuurlijke geluiden hebben geholpen om dichter bij mijzelf te komen en er is een stille dialoog ontstaan die mij voedt en met vreugde vervult. Mijn relatie met Rick heeft mij op een andere manier de ogen geopend en mijn zichtwijze vergroot voor de de ‘liefde’. Mijn huidige levensmotto is: ‘Angst veroordeelt en liefde vergeeft. Vergeving maakt zodoende ongedaan wat door angst is voorgebracht.’

De overgang

Gezien mijn leeftijd kwam ik ook in de overgang terecht met als gevolg dat ik last kreeg van migraine wat te maken had met een hormonale disbalans. Er volgden jaren van onderzoeken, waarbij ik meerdere wegen insloeg;  vooral in de holistische gezondheidszorg. Ik was jaren gezond geweest en voelde mij goed en opeens kreeg ik te maken met een ziekte die mijn leven veranderde. Een pittige confrontatie met pijn, onvoorspelbaarheid, nieuwe grenzen accepteren, naar mijn lichaam leren luisteren, niet forceren, overgave en geduld oefenen, van de goede momenten genieten… ik werd er dankbaar en bescheiden van. Gelukkig is het een ‘Overgang’ en ligt het nu grotendeels achter mij en het lichaam heeft zich een nieuwe balans verworven.

Het overlijden van mijn vader

Grote indruk en sporen van inzicht heeft het ziekteproces van mijn vader op mij achter gelaten zoals ook zijn overgang naar de geestelijke wereld. Eén van je ouders verliezen brengt je in contact met de werkelijkheid waar we allemaal deel van uitmaken, het natuurlijke en vanzelfsprekende komen en gaan.  Alles is steeds in verandering, niets is blijvend hoe graag we het soms ons ook wensen. Wat mijn vader in zijn ziekteproces aan mij liet zien, was dat zijn persoonlijkheid/ego steeds meer aan gewicht verloor en zijn individualiteit en zielskwaliteiten veel meer ruimte kregen. Helaas gingen deze wonderbaarlijke ogenblikken met veel lichamelijke en geestelijke ongemakken gepaard. Veel hulp en inzichten heb ik ontvangen uit de boeken van Hans Stolp. Hij verwerkt veel kennis uit de Antroposofie op een toegankelijke, liefdevolle, hartverwarmende manier.
Boek van Hans Stolp en Margarete van den Brink schrijvers van het boek: ‘Omgaan met gestorvenen’
Boek van Sogyal Rinpoche schrijver van het boek: ‘Het Tibetaanse boek van leven en sterven’

Persoonlijke ontwikkeling en groeistappen

De vraag die direct bij mij opkomt als ik over ontwikkeling en groeistappen nadenk: waar liggen de eerste kiemen? Ik herinner mij nog een moment toen ik als een meisje van rond het veertiende levensjaar in een vrouwen tijdschrift van mijn moeder las: ‘ Leef zodat je later geen spijt hebt van dingen die je niet hebt gedaan’. Dit inzicht kwam glashelder binnen en heeft mij geholpen om op cruciale momenten meer lef en moed te tonen en het risico te nemen om te vertrouwen in wat we nog niet weten maar bereid zijn te ontdekken.
Over moed gesproken inspireren mij  verschillende biografieën van Nelson Mandela, één van de charismatische wereldleiders van de 20-21 eeuw. Ook sprookjes zoals van de gebroeders Grimm of Hans Christiaan Anderson getuigen vaak van moed, gaan het onbekende tegemoet en laten hun  verlangens en wensen spreken.

Een ander voorbeeld: Als kind had ik vaker het gevoel dat mijn moeder niet kon genieten en in het hier en nu aanwezig zijn. Met een afwezige en teruggetrokken houding kon zij aan tafel zitten het was moeilijk om met haar contact te maken. Of ze liet zich opjagen en meeslepen met wat er allemaal nog moest gedaan worden. In haar schommelingen van emoties bespeurde ik  onvrede en onvervuldheid. Op jonge leeftijd naam ik een besluit dat dit niet de manier is om gelukkig te worden. Nog steeds oefen ik mij om in het huidige moment aanwezig te zijn en beschouw het als het kostbaarste bezit wat we als mens hebben.
Spiritueel leraar en schrijver Eckart Tolle is een grootmeester in dat Inzicht zoals te lezen in zijn boeken is ‘De kracht van het NU’ en  ‘ Een nieuwe aarde’

Mijn kinderen waren een grote stimulans om mij met het mens zijn en mens worden uiteen te zetten. Hun levensfasen hebben mij in velerlei richtingen geleid die ik onderzocht en mij ook verder ontwikkelde en mijn lessen als moeder leerde. Ik ben er achter gekomen dat alles om communiceren draait.  Hoe we iets zeggen, hoe we naar elkaar luisteren en wat we non verbaal overbrengen. Maar het reikt nog verder omdat alles ook iets over onszelf vertelt. Hoe we iets doen, wat voor keuzes we maken, waar we onze aandacht op richten, hoe we leven. We drukken ons voortdurend uit in wat we doen. Mijn opleiding in Zeist ( 2001) voor kunstzinnig counselor hebben mijn inzichten verdiept en mijn communicatieve vaardigheden versterkt. De uitwisseling gebeurde via  kunstzinnig -creatief werken; je uitdrukken aan de hand van een beeld of een vorm. In de opleiding Therapeutic Touch (1999) leerde ik  mij open te stellen voor de energetische lichaamsinformatie van een ander. Stapsgewijs scan je het lichaam en communiceer je zonder woorden maar met je gevoel. Je stemt af en je leert de energie van de ander in beweging te brengen.

In 1996 in Amsterdam bij Manfred van Doorn, Psycholoog en Psychotherapeut bezocht ik een aantal jaren verschillende lezingencycli, filmavonden en nam ik deel aan een intensieve leergang: ‘De tovenaarsleerling’ . Aan hand van muziek en films, mythologie, astrologie,  esoterie en poëzie leerde ik op verschillende niveaus veel over typisch menselijke universele levens thema’s. Manfred had een meesterlijke manier van vertellen, enthousiasmeren en je aan het denken zetten. Zijn humor en zijn scherpe waarneming voor de paradox- tegenstellingen had op mij een unieke, veelzijdige en verruimende werking op mijn levensbeschouwing . In vele opzichten heeft hij mij de ogen geopend.
Manfred van Doorn heeft meerdere boeken geschreven zoals: ‘Het wiel opnieuw uitvinden’ over innerlijk en uiterlijk leiderschap.’Flitsen van het sublieme’ en ‘ Loopbaanladders en wereldbanen’, wegwijzer naar nieuwe mogelijkheden.

Nieuwe interesses waren gewekt en ik volgde rond 1998 een jaar Spirituele Psychologie bij Sarah Schellekens vanuit het Jungiaanse gedachtegoed.
Vanuit de spirituele beweging ‘Poort’ met Maria Hillen en Hannah van Buren werd ik geïnspireerd door het samenwerken en afstemmen op het kosmische krachtveld. Mediale krachten vormden een ingang. Boeken die in die tijd op mijn pad kwamen:
•    Chakra Werkboek en Handboek Chakra psychologie van Anodea Judith
•    De verborgen taal van het symbool van David Fontana
•    Licht op het hiernamaals van Cindy Dale
•   De Ziel vanwaar, waarheen? van  Hazrat Inayat Khan

Werken met de Chakra’s

Van 2006 -2008 ging ik in opleiding voor Chakra tekenen bij Ursula Eireiner. Ik verdiepte mij in de psychologie van de Chakra’ s door te werken met groepen waar het tekenen en kleuren centraal stonden.  Ik genoot om weer mijn potloden te gebruiken en mijn creativiteit aandacht te schenken. Op een kunstige manier werden diepere lagen in ons mens-zijn zichtbaar en kon weer een stukje geheeld worden. Ik heb geleerd om te kijken, goed te luisteren en te observeren. Ursula wist vaak feilloos blokkades en trauma’s  te benoemen. Ze was een beproefde, krachtige en ervaren dame van 68 jaar en tevens kunstenares en Healing Tao docent.

Healing Tao

Ik breng een ode aan Reinoud Eleveld. In het jaar van de Tovenaarsleerling heb ik mijn eerste lessen Healing Tao van Reinoud Eleveld gekregen en van Ron Nansink (krijgskunstenaar en wereldreiziger) die ons onderrichte in  Taik ik, en Tai Chi en lessen in vechtkunst. Rond 2000 begon Reinoud met lesgeven en ik nodigde hem uit om naar Meppel te komen. Hij werd mijn leraar en begeleidde mij zeven jaar in de training tot ik zelf certificeerde in 2005 voor Healing Tao Instructeur en in 2006 in de Cosmic  Healing 1+2. Ik volgde trainingen door het hele land en daarbuiten zoals trainingsweken in Tsjechïe en een reis van een maand naar China. Reinouds lessen werden goed bezocht voordat hij zich terugtrok om zijn eigen training weer centraal te stellen. Ik heb Reinoud zeer gewaardeerd en veel van hem geleerd. Hij stimuleerde en stuurde mij op een liefdevolle, duidelijke en ook gelijkwaardige manier aan. Hij was gul in het uitdelen van kennis en wist altijd humor in te zetten en grappen te maken en zijn lessen kenden diepgang zoals ook hartelijk lachen. In 2009 heb ik mij laten certificeren voor Universal  Healing Tao Instructor bij Rentao Ravasio.
Mijn trainingen verlegden zich vanaf 2010 ook naar het buitenland. Ik bezocht bijna  jaarlijks in Duitsland retraites die verzorgd werden door Juan en Renu Li.

foto Training 2014 Juan, Renu Cornelia

met Juan en Renu Li, mei 2014

De basis van zijn lessen vormt de I Ching. Door het vele reizen van Juan en zijn internationaal leraarschap heeft hij ook een groot repertoire aan mensenkennis en levenswijsheid verzameld. Wat ik zelf heel mooi vind is dat hij de laatste jaren werkt met alle generaties zoals de voorouders, (die zijn al veel langer geïntegreerd) de huidige generatie en de generaties na ons. Zijn lessen zijn levendig en sluiten aan bij deze tijd en zijn blik is ruim. Hij laat zich voeden door het Boeddhisme zoals ook het Hindoeïsme. Ik ervaar hem als één van mijn waardevolle leraren.

IMG_1550

met Massahiro Ouchi, oktober 2015

Bij Massahiro Ouchi volg ik T’ai Chi Chi Kung trainingen. In zijn lessen nemen bevlogenheid, speelsheid, ontspanning, het plezier en toegewijd zijn een belangrijke plaats in. Hij weet je te laten groeien en zijn houding berust op gelijkwaardigheid.

Carsten Dohnke is internationaal leraar voor Chi Kong, Taj Chi en meditatie. Hij heeft Sinologie; studie China-kunde gestudeerd en beschikt over een groot repertoire aan kennis die zijn lessen in vele opzichten boeiend en interessant maken. Door zijn deskundigheid en betrokkenheid met de Chinese cultuur  (Hij is getrouwd met Weihua, dr. in medicijnen en TCM) is hij een groot kenner in de Chinese traditie. Zijn kijk naar het lichaam, beweging en vorm is helder en stimulerend en aansporend om te blijven oefenen.

Biografiewerk

In het jaar 2014 sluit ik een biografiecursus af bij Annemieke van der Linden. Gesprekken over de levensloop aan hand van fasen van zeven jaar. Er wordt samen gezocht naar een vertaalslag hoe je je levensboek vorm wilt geven. Aan hand van vragen die Annemieke stelt en de manier van luisteren ontdek je wonderlijke dingen over jezelf en je eigen biografie die naar de toekomst toe verhelderend werken maar ook je verleden een plek geven. Het is een cadeau aan jezelf.
•   A.van der Linden: www.heeljelevenbiografie.nl
•   Hans Korteweg heeft geschreven; Nog vele jaren
•   Bertie Hendriks heeft geschreven; Dagboek van de Ziel; de zeven levensfasen
•   David Whyte heeft geschreven; River Flow 1984 – 2007