Cosmic Healing 1

“Toon me en ik luister, toon me en ik kijk, laat me het beleven en ik leer”
Lao Tzu


Cosmic Healing 1

Kosmische Chi Kung

De planeten

De planeten

Na het Basisjaar kan je de training voortzetten met de Cosmic Healing 1. In het Universele Tao Systeem is ons eerste doel te leren hoe we onze Chi op een goede manier kunnen vasthouden. We verliezen energie door onze voortplantingsorganen, door negatieve emoties en  via onze zintuigen omdat zij voortdurend naar buiten gericht te zijn. Energie is niet alleen de basis voor een goede gezondheid het is ook de basis van je spirituele ontwikkeling in de Tao. Ook leren we onze energie in heilzame energie om te zetten. In deze training leer je om de energieën buiten je lichaam te gaan voelen en weer naar je toe te trekken. Om ze vervolgens in het lichaam te absorberen en te bewerken voor zelfgenezing. Deze praktijken maken je handen heel sensitief zodat je de Chi nog beter leert voelen. Je maakt gebruik van gerichte geestkracht ‘I-kracht’ om de kosmische Chi te laten stromen.

Drie vuren, zes richtingen en de drie Tantiens

Het doel van deze reeks oefeningen is om vanuit de drie Tantiens verbinding te maken naar de zes richtingen om ons heen ( boven-beneden, links-rechts, achter-voor). Je vergroot je energieveld om je heen. Je oefent in het uitrijken en uitzetten om de helende ‘kosmische energie’ aan te trekken.

De zes Planeten

Het principe bij deze meditatie blijft hetzelfde. Je verbindt je vanuit de drie Tantiens naar de zes richtingen met als doel de krachtige energie van de Planeten naar je toe te trekken. Gaandeweg oefen je de ‘I -kracht’- gewaar-zijn in de drie Tantiens, het uitzetten en terugbrengen van energie. Op een gegeven moment ontstaat een mooie uitwisseling tussen jezelf en de kosmos.

Opzetten van Chi-velden

Er zijn verschillende manieren om een Chi-veld aan te brengen. Je kan kiezen voor een persoonlijk Chi- veld of een groeps Chi-veld. Ze dienen ter bescherming, begrenzing en als buffer tussen jou en de omgeving. Ze versterken de intenties en mogelijkheden en vormen een onontbeerlijke bedding in de training van de Healing Tao.

Buddha Palm 1

De bedoeling van deze houdingen is het leren om de krachten van hemel en aarde via je handpalmen naar binnen te trekken. De Buddha Palm-series bestaan uit een aantal arm-hand posities die het contact met de energiebanen in ons lichaam helpen herstellen en verbeteren. Ze hebben een reinigend effect op alle organen. In het totaal kennen we in de kosmische Chi Kung, vier Buddha Palm series. Wij beginnen met de eerste: ‘Het vastpakken van de maan’.