De Vijf Elementen

“Toon me en ik luister, toon me en ik kijk, laat me het beleven en ik leer”
Lao Tzu


De vijf elementen

De vijf elementen: Vuur, Aarde, Metaal, Water, Hart

De Vijf Elementen

De elementen zijn gebaseerd op de windrichtingen en komen overeen met de seizoenen. De Chinese geneeskunde maakt gebruik van de vijf elementen om het ontstaan van beweging en verandering te verklaren. Verandering ontstaat daar één van deze vijf elementen een invloed heeft op het fundamentele evenwicht tussen Jin en Yang. De vijf elementen zijn volgens de Chinese geneeskunde-astrologie verantwoordelijk voor alle harmonie en disharmonie. De elementen worden hieronder beschreven, waarbij telkens ook de positieve en negatieve kanten van het element worden genoemd. Dit heeft niets te maken met goed of slecht, maar meer met kanten waarmee je rekening kunt houden of die je mogelijk kunt compenseren of veranderen.

Kenmerken Houtmens

Element Hout hoort bij de lente en is verbonden met de organen lever en de galblaas, de ogen en de kleur groen. Hout heeft water nodig om te groeien. Het hout element geeft aan: iemand die het met iedereen het beste voor heeft, maar die er niet altijd in slaagt te doen wat hij/zij zich heeft voorgenomen. Hout brengt vuur voort. Hij is expansief, gezellig, sociaal, heeft verbeelding, is creatief, idealistisch en meelevend.
•    Positieve kanten: medeleven, welwillendheid
•    Negatieve kanten: kwaadheid, snel de moed verliezen bij tegenslag

Kenmerken Vuurmens

Element Vuur hoort bij de zomer en is verbonden met het hart en de dunne darm, het spreken en de kleur rood. Vuur staat voor de zomer, droogte en stof. Vuur brengt aarde voort. Hij is hartstochtelijk, gepassioneerd, sprankelend, dynamisch, vitaal, een leider en agressief. Dit element behelst een vurig type. Iemand die zijn/haar doel najaagt zonder veel rekening te houden met anderen.
•    Positieve kanten: Passie, Wijsheid, Vreugde
•    Negatieve kanten: Neiging tot arrogantie,Egocentrisch

Kenmerken Aardemens

Element Aarde is verbonden met de nazomer,milt, alvleesklier en maag, de smaak en de kleur goud -geel. Aarde stelt de gelijkheid tussen begin en einde voor. Verzorgen en verstikken. Aarde brengt metaal voort. Hij is eerlijk, vlijtig, spant zich in, stabiel, praktisch, betrouwbaar, behoedzaam, een tobber. Een aarde type heeft hoge idealen, hij/zij is zelfbewust en over het algemeen heel redelijk, maar kan soms ook erg koppig zijn.
•    Positieve kanten: Zelfbewustheid, Voorzichtigheid, Vertrouwen
•    Negatieve kanten: Koppigheid, Starheid

Kenmerken Metaalmens

Element Metaal is verbonden met de herfst, de longen en dikke darm, de ademhaling en de kleur wit. Metaal brengt water voort. Communiceren, melancholie, nostalgie, concentratie, wilskracht. Dit element staat voor een zekere hardheid en de neiging om risico’s te nemen. Een metaal type wil het beste en komt vaak op voor mensen die het minder goed hebben of minder goed bedeeld zijn.
•    Positieve kanten: Energiek, bereidheid tot risico’s nemen, streven naar het beste,inlevingsvermogen
•    Negatieve kanten: Neiging tot hardheid, neiging tot bedroefdheid

Kenmerken Watermens

Element Water is verbonden met de winter, de nieren en de blaas, de oren en de kleur blauw. Water brengt dingen altijd in beweging, verandert aldoor. Water brengt Aarde voort. Hij neemt alles op, is erg gevoelig, prikkelbaar, sympathiek, overdenkend, heeft overtuigingskracht. Het element water zorgt voor idealen en dromen, maar kan ook voor teveel illusies en te weinig realisme zorgen.
•    Positieve kanten:Idealen, Dromen, Kalmte
•    Negatieve kanten: Verliezen in illusies, Niet reëel zijn


DE WINTER: HET ELEMENT WATER VERBONDEN MET DE NIEREN EN DE BLAAS

 In ons lichaam manifesteert het element water zich voornamelijk in de organen de nieren en de blaas. In het menselijk lichaam werkt de Qi van het water het sterkst tussen 15.00 en 19.00 uur, de tijd dat de nieren en de blaas het actiefst zijn.
Op gevoelsniveau brengt de energie angst teweeg, in de geest zachtmoedigheid, aanpassingsvermogen en een onbuigzame wil.

De nieren, de wortels van het leven

De nieren zijn in de Chinese geneeskunde zeer belangrijk, ze gelden als
‘de wortels van het leven’, want ze herbergen de oorspronkelijke levensenergie.
Ze controleren de botten, het merg en het gebit, de hersenen en het vermogen te horen. Ook op het seksuele niveau is de nierenergie actief en wel op libido, potentie en voortplantingsvermogen. Ze is de seksuele oerkracht die door de warmte en de geest van de hartenergie wordt aangevuld en verfijnd.
 
Yuan Qi, de schatkamer van de vitale essence

Het Chinese karakter ‘yuan ‘ staat voor principe, oorsprong, en ieder wezen krijgt deze oerenergie op het moment van zijn verwekking. Daarom wordt ze ook ‘voorgeboortelijke energie’ genoemd.
Ze kan niet worden vervangen. Als de batterij leeg is, sterven we. Men kan alleen het proces vertragen door voorzichtig om te springen met de oorspronkelijke levenskracht. Precies daarom gaat het bij de veel geroemde Chinese kunst van de levensverlenging.
Allerlei taoïstische oefeningen, meditatietechnieken maar ook de vechtkunsten zijn erop gericht de oorspronkelijke levensenergie zo goed mogelijk te bewaren en te beschermen.

Alles wat de nieren raakt, raakt de substantie

‘Lege’ nieren: lethargie, gebrek aan vitaliteit, gebrekkige uitstraling, een burn-out, lange herstelperioden zijn tekenen van ‘lege nieren’.

De nieren controleren het water

Stel je de activiteit van de nieren voor als een bewateringssysteem dat door sluiten en openen van sluizen de waterhuishouding regelt. Bij het voortdurende doorspoelen en omstromen van alle organen en cellen worden afvalgifstoffen afgevoerd en vastgelopen energie wordt weer in beweging gebracht. De nieren zorgen zo voor ‘ frisheid en zuiverheid’ en dat in de lichaam-geest-ziel alles ‘stromend’ blijft.

Aanpassingsvermogen en wilskracht

Water stroomt, het verandert voortdurend, past zich aan iedere vorm aan.
Het is zacht, maar haar onmiskenbare kracht overwint iedere hindernis. Het is de oorsprong van het leven, de energie van deze oorsprong. Het voert de diepte in en stijgt als bron weer omhoog.

Positieve kwaliteiten

Het aanpassingsvermogen van het water stamt van de onverstoorbare kracht van de oorsprong- het maakt de mens tegelijkertijd zachtmoedig en onbuigzaam sterk.

Negatieve kwaliteiten

Een mens met zwakke nier-energie geeft snel op en trekt zich terug. Hij kan weinig hebben, neigt tot innerlijke onrust en lijdt vaak aan doelloosheid.
 
Water disbalans

Water is het element van het bespeuren, gewaarworden en voelen. Als de waterenergie stokt en bevriest voel je niets meer of heb je extreem sterke prikkels nodig om nog iets te kunnen bespeuren.
 
Angst, de emotie van het element water

Evenals de emotie woede, vreugde, zorg en verdriet is ook angst een natuurlijk bestanddeel van de menselijke gevoelswereld. Het is zelfs van levensbelang, omdat het de instinctieve reactie op dreigend gevaar is en in geval van nood alle alarminstallaties via het lichaam in werking stelt.
Angst wordt een probleem als het zich ‘verzelfstandigt’ en zonder reden het lichaam in hoogspanning houdt.
Bij degene bij wie het element water niet in evenwicht is, zal angst zich excessief manifesteren of juist volkomen ontbreken.
Voor die mensen is het belangrijk de ‘angst ‘ als energiemanifestatie van zijn element te gaan zien, zich aan te passen en de eigen oorsprong terug te vinden door in zichzelf te verzinken.

Uit het boek:  “Vuurman & Watervrouw”  van dr. Silvana Schwitzer