Kunstzinnige counseling

“We kunnen onze problemen niet oplossen door dezelfde manier van denken die we hadden toen we ze hebben veroorzaakt” Albert Einstein


Kunstzinnige counseling

Tekening Kunstzinnige Counseling

Tekening Kunstzinnige Counseling

Kunstzinnige counseling gaat over grenzen verleggen

‘Bewegen aan de hand van je innerlijke beelden’.
Wat is je thema?  Wat is je vraag?
Sta je op een kruispunt in je leven en weet je niet welke weg je wilt inslaan?
Ben je benieuwd wat voor mogelijkheden of wensen je hebt die je tot nu toe nog niet serieus genomen hebt?
Wil je barrières onder ogen zien om daarna met meer zelfvertrouwen en enthousiasme in het leven staan?
Of is het gewoon een verlangen om te onthaasten, het denken te laten rusten en dat daardoor je intuïtief vermogen alle ruimte mag krijgen ?

Uitgangspunten

Mandala, Chi-veld

Mandala, Chi-veld

We beginnen met  een gesprek en van daaruit ontstaat vanzelf een onderwerp wat aandacht vraagt en belicht wil worden.  Je schept vanuit je innerlijke ruimte die gevuld is met je verleden en het huidige moment. Van daaruit ontvouwt zich de toekomst. Hoe zichtbaarder  je voor jezelf wordt en dus ook voor een ander,  hoe soepeler je met de dans van het leven meebeweegt. Kortom, wie zichzelf kent en weet waar zijn sterke en zwakke punten liggen, weet door welke passies en twijfels hij/zij  gedreven wordt. Hierdoor vind je makkelijker je balans terug en leer je  doelstellingen bereiken en persoonlijke verlangens serieus te nemen.

Praktische gegevens

Er vindt altijd een oriënterend gesprek plaats, op grond daarvan wordt besloten om al dan niet met elkaar verder te gaan. Een consult begint meestal met een meditatieve losmaak oefening. Daarna volgt een kunstzinnige activiteit die als uitgangspunt dient voor ons gesprek. Er kan ook een andere vorm van werken ontstaan bijvoorbeeld dat je een kunstzinnige opdracht thuis maakt.
•    Een oriënterend gesprek duurt 45 minuten. Prijs: € 30,-
•    De duur van een consult  is 60 minuten. Prijs € 55,- per uur.