SEIZOEN HERFST – verbonden met de organen longen en de dikke darm

Inleiding

De essentie van Yin is heel goed te bespeuren in de herfst. De warmte van de zomer neemt definitief afscheid, koude en stilte worden merkbaarder. De natuur begint zich terug te trekken in zichzelf. De avond van het leven is begonnen.
Gevoelens van verdriet en eenzaamheid horen bij metaal, maar ook de concentratie op het essentiële en het behouden van de substantie.
In je lichaam manifesteert dit element zich in de organen: longen en dikke darm. Ook de huid, neus en reukzin maken onderdeel uit van dit element. Op gevoelsmatig niveau produceert deze energie verdriet en op het geestelijke niveau, scherp verstand, wijsheid en moed.
De kleur die bij metaal hoort is wit, de bijbehorende smaak scherp en de hieronder ressorterende weer energie is droogte. In het menselijk lichaam werkt de metaal energie het sterkste tussen 03.00 en 07.00 ’s ochtends, de tijd waarop de longen en de dikke darm het actiefst zijn.

Het orgaansysteem longen en dikke darm
Het Yin orgaan longen controleert de ademhaling en de algemene toestand van de huid. Het bepaalt ook de kracht van de stem. Een andere uiterst belangrijke taak van de longen is het verschaffen van de afweer energie, zowel de lichamelijke als de psychische. Haar Yang partner de dikke darm is de afval uitscheider, hij is de verzamelplaats voor het ‘voedsel afval ‘ en voert dat af.
Voor onze lichaam-geest-ziel zijn er twee bronnen die zorgen voor de energie aanvoer, namelijk voeding en ademhaling. Voeding Qi en ademhaling Qi bundelen zich tot onze essentiële basisenergie, de benzine ons lichaam.