SEIZOEN LENTE – LEVER EN GALBLAAS

Inleiding

De krachten van de lente produceren in de hemel wind en op aarde hout. Zij produceren in het lichaam de lever en de spieren, de ogen en de zure smaak. Ze doen het gevoel woede ontstaan en het vermogen de schreeuwende klank voort te brengen.

Het jonge yang
Met hout begint de cyclus van de elementen. De karakteristieke energie van dit element is het krachtige opkomen, het uitdijen en het snel groeien. Het staat voor geboorte en nieuw begin, expansie en verandering. De kwaliteit van deze energie voel je vooral in de frisheid van de ochtend, in de eerste lentezon, bij een opstekende wind. Kiemen en loten, kinderen, nieuwe ideeën en plannen die smeken om uitvoering met inbegrip van alles wat in ontwikkeling en op expansie gericht is, staan onder invloed van deze energie.
In ons lichaam manifesteert het element hout zich in de lever en in de galblaas, in de spieren, pezen en ogen. Wat de gevoelens betreft, produceert de opstijgende energie van het hout de woede, in de geest creativiteit, besluitvaardigheid, vormgevend vermogen en grootmoedigheid. Bij het element hout hoort de kleur groen, verder de zure smaak en daarmee in overeenstemming de thermische factoren wind en wisselvallig weer. In het lichaam is de houtenergie het sterkst tussen 23.00 en 03.00 uur ‘s nachts.

Het beeld bij hout
Het beeld bij hout is de boom met al zijn eigenschappen symboliseert hij/zij het element hout. Een boom groeit zolang hij leeft. De cycli van zijn ontwikkeling blijken uit de jaarringen van zijn stam. De boom dijt in alle richtingen uit, zijn wortels rijken diep de aarde in en toch lijkt hij met zijn takken de hemel te raken. Daarom werken in de boom de krachten van hemel en aarde. Niets is zo stevig en krachtig en tegelijkertijd uitgerust met een dergelijke soepelheid en een groot aanpassingsvermogen als een in de grond gewortelde boom.

Positieve krachten
Geboorte en kinderjaren staan in het teken van hout. Deze veranderingsfase bepaalt op beslissende wijze de verdere lichamelijke en psychische ontwikkeling. Zijn de voorwaarden gunstig dan kan een kind als een gezonde boom verder groeien, zich aarden, kracht en aanpassingsvermogen ontwikkelen. In de vroege kinderjaren vormen zich de karakteristieke houteigenschappen zoals creativiteit, innerlijke en uiterlijke bewegelijkheid, idealisme en tolerantie.

Negatieve krachten
Als het hout in zijn ontwikkelingsfase, in de kinderjaren letsel oploopt door opvoedingsfouten (men kan het jonge hout buigen maar niet breken) dan wel door chronische belastende uitwendige omstandigheden, komt de hout energie vervormd en verstoord aan het licht. Bij een volwassene zal de vervormde en verkeerd gestuurde houtenergie van de kinderjaren naar buiten treden als humeurigheid, intolerantie, starheid en vernielzuchtigheid = de negatieve krachten van het hout.