Lessen – overdag

“Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag”
David Baird


 Healing Tao / Tao Yoga – wekelijkse lessen (overdag)

Lessen overdag vanaf 2019

Voor meer vitaliteit en emotioneel evenwicht.
Het is een weg van bewustwording en heling. Chi Kung ‘lichaamsbewegingen’, structuur oefeningen en meditatie herstellen de innerlijke balans. De trainingen berusten op oude, taoïtische principes benaderd vanuit een westerse invalshoek.

Basistrainingen voor beginners en gevorderden 

Locatie: Ontmoetingscentrum ‘de Havezate’  in de Wijk
Adres: Dorpstraat 78 / of  De Vos van Steenwijkstraat 13,  in De Wijk
Eerste les: maandag 23 september
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Proefles : € 5,- |  losse lessen  € 12.50
5 Rittenkaart: € 60,- ( 7 weken geldig )
10 Rittenkaart: 115,- ( 12 weken geldig )
Data vervolglessen: 23, 30 september | 7, 14, 21, 28 oktober  | 4, 11, 18, 25 november |2, 9, 16, 23 december
( Graag via email of een telefoontje vooraf aanmelden )
Aanmelden: via tel. 06-51 09 42 09 | via het aanmeldformulier


Maandelijks één verdiepingsles op zondag.
Locatie: Studio Gestroomlijnd
Adres: Argusvlinder 2a
Tijd: 14.00 – 16.15 uur (met een theepauze)
Les data: 6 oktober | 3 november  | 1 december
Losse les: 20 euro | 3 Rittenkaart 55 euro
( Graag via email of een telefoontje vooraf aanmelden )
Aanmelden: via tel. 06-51 09 42 09 | via het aanmeldformulier


Meditatieavond twee keer in de maand
voor ‘Wereldvrede’
Locatie: Studio Gestroomlijnd
Adres: Argusvlinder 2a
Tijd: vrijdag van 20.00 – 21.00 uur
Eerste bijeenkomst: 27 september | 11,  25 oktober | 8, 22 november |  6, 20 december
Geen kosten, vrijwillige bijdrage is welkom
(Graag via email of een telefoontje vooraf aanmelden )
Aanmelden: via tel. 06-51 09 42 09 | via het aanmeldformulier


 4 seizoen trainingsdagen of losse trainingsdagen in Ooij

Lente: 27 april Zomer: 6 juli Na-zomer: 21 sept. Herfst: 16 nov.

Lente: 27 april
De krachten van de lente produceren in de lente wind en op aarde hout. Zij produceren in het lichaam de lever en de spieren, de ogen en de zure smaak. Wat de gevoelens betreft, produceert de opstijgende energie van het hout de woede, in de geest creativiteit, besluitvaardigheid, vormgevend vermogen en grootmoedigheid.
Bij het element hout hoort de kleur groen, verder de zure smaak en daarmee in overeenstemming de thermische factoren wind en wisselvallig weer.
In het lichaam is de houtenergie het sterkst tussen 23.00 en 03.00 uur’s nachts.
Op deze dag schenken we met de Healing Tao oefeningen aandacht aan: Losmaakoefeningen, IJzeren Hemd oefening ‘Omhels de Boom’, Ruggengraatademhaling en aan de Kringloopenergie. De helende Klank voor de lever & galblaas zoals de ogen.

Zomer: 6 juli
De krachten van de zomer zorgen voor hitte in de hemel en voor vuur op aarde. Ze scheppen het hart en de pols in het lichaam, de tong, de rode kleur, de bittere smaak, het gevoel van blijdschap en het vermogen een lachende klank voort te brengen.
Het lichaamssap wat bij het element vuur hoort, is de transpiratie. De emotie is blijdschap en de hierbij ingedeelde psychische toestanden zijn geestelijke helderheid, intuïtie, kennis en medegevoel.
Bij het vuur hoort de kleur rood, de bittere smaak, de thermische factor warmte en hitte. In het menselijk lichaam werkt vuur energie het sterkst van 11.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Tussen 21.00 en 23.00 uur is de energie van de drievoudige verwarmer actief.
Het Taoïsme onderscheidt drie bewustzijnstoestanden die alle drie afhankelijk zijn van de hart energie. Het heldere dagbewustzijn met het intellect, het geheugen en gevoelens, en het droombewustzijn en de diepe slaap.
Op deze dag schenken we met de Healing Tao oefeningen aandacht aan: Losmaakoefeningen, IJzeren Hemd oefening ‘IJzeren Brug’, meditatieve en in balansbrengende oefeningen voor het hart. De helende Klank voor het hart en de dunne darm zoals de stem en geluid.

Nazomer: 21 september
De krachten van het midden brengen in de hemel vochtigheid voort en op de aarde vruchtbare grond. Ze maken de aarde en het vlees van het lichaam, de volle gele kleur en de zoete smaak. Verder brengen deze krachten het gevoel zorg voort en het vermogen te zingen.
In ons lichaam manifesteert het element aarde zich in onze buik, volgens de Chinese zienswijze wil dat dus zeggen in de organen milt / alvleesklier en maag. Verder worden ook de mond en het vlees van het lichaam bij dit element ondergebracht.
Wat de gevoelens betreft produceert de aarde-energie zorgen; in de geest rust, inzicht en verstand. In het menselijk lichaam werkt het Qi van de aarde het sterkst van 7.00 tot 11.00 uur ’s ochtends, de tijd waarin milt, alvleesklier en maag het meest actief zijn.
Op deze dag schenken we met de Healing Tao oefeningen aandacht aan: Losmaakoefeningen, IJzeren Hemd ChinKung 2; het kloppen en opschonen van het lichaam met het Mungbonenzakje. Lichaamsoefeningen om je midden (eerste Tantien in je buik) te versterken. Meditatie van het Gouden EI. De helende Klank voor de milt, alvleesklier en de maag,  zoals de mond en de smaak.

Herfst: 16 november
De essentie van Yin is heel goed te bespeuren in de herfst. De warmte van de zomer neemt definitief afscheid, koude en stilte worden merkbaarder. De natuur begint zich terug te trekken in zichzelf. De avond van het leven is begonnen.
Gevoelens van verdriet en eenzaamheid horen bij metaal, maar ook de concentratie op het essentiële en het behouden van de substantie.
In je lichaam manifesteert dit element zich in de organen: longen en dikke darm. Ook de huid, neus en reukzin maken onderdeel uit van dit element.
Op gevoelsmatig niveau produceert deze energie verdriet en op het geestelijke niveau, scherp verstand, wijsheid en moed.
De kleur die bij metaal hoort is wit, de bijbehorende smaak scherp en de hieronder ressorterende weer energie is droogte. In het menselijk lichaam werkt de metaal energie het sterkste tussen 03.00 en 07.00 ’s ochtends, de tijd waarop de longen en de dikke darm het actiefst zijn.
Op deze dag schenken we met de Healing Tao oefeningen aandacht aan: Losmaakoefeningen, IJzeren Hemd; ‘het vasthouden van de gouden Urn’, ademhalingsoefeningen, Chi Nei Tjsang massage;(het zacht maken van de voorkant, borst en buikholte).
De helende Klank voor de longen en de dikke darm, zoals de neus.